Các trường hợp hoàn tiền

 • Các đơn hàng thanh toán trước bị hủy bởi IES: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành sau khi quá trình hủy hoàn tất.
 • Đơn hàng trả về cho IES: Việc hoàn tiền diễn ra khi bộ phận Kinh Doanh hoặc Giao nhận xác minh đã nhận đơn hàng hoàn trả.
 • Đơn hàng giao không thành công: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành khi IES nhận được kiện hàng từ đối tác giao hàng của IES.
 • Đối với đơn hàng lẻ có giá trị thấp hơn 20 triệu đồng hoặc không ký hợp đồng kinh tế thì IES chỉ giải quyết đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày (bao gồm thứ 7 và Chủ nhật), quá thời hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
 • Đối với hàng hóa cung cấp theo dạng hợp đồng kinh tế, thì việc đổi trả hàng sẽ căn cứ theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên.
 • Khách hàng chuyển khoản dư số tiền/ nhầm số tài khoản: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành khi IES xác minh với các bộ phận nội bộ về tình trạng đơn hàng và tình trạng thanh toán của khách hàng. Đồng thời cũng xác minh với ngân hàng về tài khoản của khách hàng.
 • Các trường hợp hoàn tiền / bồi thường khác theo hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên theo hợp đồng đã ký
 • Chi phí giao dịch hoàn tiền do khách hàng chịu.
 • Chi phí đóng gói trả hàng do 02 (hai) bên  thỏa thuận chi trả.

Phương thức yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền

 • Bước 1: Gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đến IES thông qua các phương tiện như chuyển phát nhanh SMS, Email, điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông khác (nếu có) mà hai bên cùng sử dụng.
 • Bước 2: Bộ phận CSKH sẽ liên hệ khách hàng xác minh thông tin và chuyển thông tin này về nội bộ công ty IES xử lý.
 • Bước 3: Nhận thông báo chấp nhận trả hàng/hoàn tiền
 • Bước 4: Bộ phận CSKH của IES sẽ liên hệ khách hàng để thông báo

Đồng ý: Quý khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn trả theo chính sách hoàn tiền của IES

Không đồng ý: Quý khách hàng sẽ nhận lại hàng đổi trả theo đúng cam kết chất lượng của IES.

 • Bước 5: Đóng gói và trả hàng (trường hợp trả hàng) về cho IES

Bước 6: Khách hàng sẽ nhận được tiền/hàng hoàn trả theo thỏa thuận

Thời hạn hoàn tiền

 • IES sẽ tiến hành hoàn tiền đến quý khách ngay sau khi quy trình kiểm tra tình trạng đơn hàng đã nêu trên. Quy trình này có thể cần khoảng 1 – 3 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật hiện hành)
 • Thông tin về thời gian hoàn tiền cụ thể cho từng trường hợp đổi/trả sẽ được cập nhật đến quý khách qua Email, SMS, điện thoại….
 • Quý khách có thể lựa chọn những phương thức hoàn tiền: tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đồng thỏa thuận giữa 02 bên.