Chính sách giao hàng

  • Đối với giao hàng qua đơn vị vận chuyển như Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post, GrabExpress … sẽ theo chính sách của đơn vị vận chuyển đó đã ban hành.
  • Đối với giao hàng bằng các phương tiện khác: thời gian, địa điểm và quy cách nhận hàng sẽ được 02 bên đồng thuận trước khi tiến hành công việc.