Quy định về chính sách đổi trả sản phẩm

  • Đối với mặt hàng vật tư tiêu dùng/tiêu hao như dầu nhớt công nghiệp: không áp dụng đổi trả sản phẩm nếu sản phẩm không bị lỗi thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất và đơn vị bán hàng.
  • Đối với hàng hóa là vật tư, máy móc thiết bị: chỉ áp dụng đổi trả sản phẩm nếu sản phẩm đó bị lỗi thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị đó hoặc thỏa thuận khác giữa 02 (hai bên) khi ký kết hợp đồng kinh tế

Các trường hợp đổi trả

  • Tất cả các đơn hàng mà các sản phẩm vận chuyển đến khách hàng mắc các lỗi xác định do Công ty TNHH Kỹ Thuật Trường Thủy (IES)
  • Các lỗi áp dụng như: Giao hàng không đúng theo đơn đặt hàng; hàng bị lỗi thuộc trách nhiệm nhà sản xuất, hàng hóa bị hư hỏng do trách nhiệm của người bán hoặc đơn vị vận chuyển; hàng hóa không có hóa đơn giá trị gia tăng….