a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Liên lạc và cung cấp dịch vụ đến Người tiêu dùng và quản lý.

Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;

 • Nhân viên của Trường Thủy sẽ liên lạc trực tiếp với Khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ mà Người tiêu dùng quan tâm
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người tiêu dùng và Trường Thủy.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người tiêu dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người tiêu dùng tại Trường Thủy.

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Ban quản trị.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: truongthuy.com.vn
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRƯỜNG THỦY

Trụ sở: 417 Đường Song Hành, Phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, TPHCM

Hotline: 0918893363

Email: info@truongthuy.com.vn; etthat10@gmail.com 

Website: www.truongthuy.com.vn

f) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Aseanwindow sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

 • Liên lạc trực tiếp tại địa chỉ: 417 Đường Song Hành, Phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, TPHCM
 • Điện thoại trực tiếp đến số Hotline: 0918893363
 • Thông qua email: info@truongthuy.com.vn; etthat10@gmail.com

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách hàng, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến địa chỉ info@truongthuy.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0918.893.363 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 2 ngày làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.